دسته بندی کالاها

اینستاگرام کفش
تخفیف ها رو از دست نده

دسته بندی کالاها

بزن رو عکس همه عکسها رو ببین

کمل بک درب کشویی آنتی باکتریال 2 لیتری اسنوهاک Camelback Snowhawk

کد:  sp54

وضعیت: موجود

تعداد :
قیمت :
 800,000 تومان
ظرفیت 350میلی لیتری
وزن 400 گرم
داراي استاندارد هاي بهداشتی بوده و فاقد هرگونه مواد سرطان زاي BPA
میتوان آب را تا مدت زمان طولانی و بدون تغییر در طعم و مزه نگهداري نمود
داراي شلنگ محافظ دار جهت نوشیدن آب
داراي سوپاپ در محل اتصال شلنگ به بدنه کیسه آب
کمل بک درب کشویی 2 لیتر اسنوهاک در برنامه‌های پیمایشی می‌تواند کمک زیادی به کوهنوردان و طبیعت‌گردان کند و مناسب برنامه های کوهنوردی و طبیعتگردی و… می باشد.
 محصولات snowhawk با استاندارد های جهانی همراه شده و تلاش شده تا با به همراه داشتن قیمت مناسب مورد انتخاب عموم کوهنوردان و طبیعتگردان جهانی قرار گیرد.

 ویژگی کمل بک درب کشویی 2 لیتر:

کمل بک درب کشویی دارای ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 2 ﻟﯿﺘﺮ است، شما می‌توانید این کمل‌ بک را در داخل کوله پشتی قرار دهید و با خارج کردن شلنگ آن از محفظه ای که در روی کوله پشتی‌ها قرار داده شده بدون توقف به راحتی آب بنوشید.
 همچنین این کمل بک درب کشویی 2 لیتر دارای ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﺮی ﻟﻮﻟﻪ است. شما با باز کردن آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﯿﺪن آن می‌توانید آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
 کیسه آب اسنوهاوک از TPU 98 %و 2 %مابقی آن از ABS و POM تشکیل شده است و دارای استاندارد های بهداشتی بوده و فاقد هرگونه مواد سرطان زای BPA می باشد.
 کمل بک درب کشویی 2 لیتر اسنوهاک از بدنه آنتی باکتریال و ضد میکروب و ضد بو ساخته شده و تمامی درز های آن به صورت کامل عایق بندی شده است.
 دهانه شلنگ به گونه ای طراحی شده که کاملا از ورود گرد و غبار به داخل نی جلوگیری مینماید و دارای سوپاپ در محل اتصال شلنگ به بدنه کیسه آب می باشد.
 در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ کیسه آب دهانه آن به شکل کشویی بوده و کاملا مانع از نشت آب به داخل کوله پشتی شما می شود، ﮐﻪ می توانید با باز کردن درب داﺧﻞ کمل‌بک آب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. قابلیت شستشوی آسان داخل کمل بک با دست به دلیل باز شدن از بالا.
 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ درب ﮐﺸﻮﯾﯽ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن، ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻠﻮی ورود و ﺧﺮوج آب را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ درزﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت (اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪ آب) این محصول ﮐﺎﻣﻼ آب ﺑﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 کیسه آب قابلیت حفظ دما و مقاوم در برابر منجمد شدن و نگهداری آب در بازه دمایی 20 -درجه تا 50 +درجه را دارا می باشد.
 استفاده در تمامی کوله پشتی های کوهنوردی که مجهز به محفظه هیدارتاسیون ( hydration system) هستند و نحوه اتصال این کیسه آب به داخل کوله پشتی 1 نقطه می باشد.
 ﻗﺒﻞ از اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪﺑﺎر داﺧﻞ کیسه آب، آب ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
 ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻼ داﺧﻞ کمل بک را ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﮕﺬارﯾﺪ داﺧﻞ آن ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪ آن را از آن ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ.