دسته بندی کالاها

اینستاگرام کفش
تخفیف ها رو از دست نده

دسته بندی کالاها

ابعاد : 90*65 سانتی متر
چله : ابریشم
بافت : تبریز 
جنس قاب : چوب روسی 
متن کار پر از ابریشم