دسته بندی کالاها

اینستاگرام کفش
تخفیف ها رو از دست نده

دسته بندی کالاها

راهنمای انتخاب سایز

راهنمای انتخاب سایز پا :

روش اول :

بهترین راه برای پیدا کردن سایز پا اینکه کفی داخل کفشتون رو دربیارین و سانت کنید اندازه به دست آماده سایز پای شما خواهد بود و از جدول زیر میتوانید سایز پاتون رو پیدا کنید.

روش دوم :

  • -ابتدا یک ورق کاغذ،خودکار و خط کش تهیه نمایید
    - کاغذ را بر روی سطح صاف قرار داده و خود روی کاغذ بایستید 
    - به طوری که خودکار را کج نمیکنید یک خط از انتهای پاشنه و یک خط هم از نوک انگشت شست پای خود بزنید (طبق شکل زیر). فاصله این دو خط را سانت کنید 
    اندازه به دست آماده سایز پای شما خواهد بود و از جدول زیر میتوانید سایز پاتون رو پیدا کنید.
مشاوره و راهنمایی 09365962575